Du học Canada có cần bằng tiếng Anh IELTS hay TOEFL?

Ở bậc trung học, các trường Canada không đòi hỏi văn bằng Anh văn đối với du học sinh, nhưng khi sang Canada, du học sinh sẽ tham dự buổi kiểm tra Toán và Anh văn để phân loại trình độ và xếp lớp. Ở bậc Cao đẳng, Đại học và sau Đại học thì … Continue reading Du học Canada có cần bằng tiếng Anh IELTS hay TOEFL?