Du học Canada tại Okanagan College

Trường Okanagan College thành lập năm 1963 với tên C. Vocational School, sau đó đổi tên thành Okanagan College năm 1965 – 1995, tiếp tục thay đổi thành Okanagan University College năm 1995 – 2005, sau 2005 đến nay chính thức có tên là Okanagan College.   Địa chỉ: 1000 K. L. O. Rd, Kelowna, BC V1Y … Continue reading Du học Canada tại Okanagan College