Du học Canada tại trường British Columbia Institute of Technology

Trường British Columbia Institute of Technology được thiết lập năm 1960 và chính thức mở Campus đầu tiên tiếp nhận sinh viên năm 1964. Gồm 5 Campus chính: Burnaby Campus, Downtown Campus, Marine Campus, Aerospace Technology Campus, Annacis Island Campus. Địa chỉ: 3700 Willingdon Ave, Burnaby, BC V5G 3H2, Canada Website: http://www.bcit.ca/ Múi giờ: UTC-8, quy ước … Đọc tiếp Du học Canada tại trường British Columbia Institute of Technology