Du học Canada tại trường Canadore College

Canadore College là Trường Đại học Nghệ thuật và Công nghệ Ứng dụng ở North Bay – Đông Bắc Ontario. Trường được thành lập vào năm 1967 trước đó là trường con của Đại học Sudbury’s Cambrian College, sau này trở thành một tổ chức độc lập vào năm 1972. Địa chỉ: 100 College Dr, North … Đọc tiếp Du học Canada tại trường Canadore College