Du học Canada tại trường Centennial College

Thành lập năm 1966, có 4 khu học xá dành riêng cho những chuyên ngành khác nhau đó là Ashtonbee, Morningside, Story Arts Centre, Progress. Hơn 100 chương trình toàn thời gian và trên 160 chương trình bán thời gian ở các cấp độ dự bị, chứng chỉ nghề, cao đẳng, đại học cho tới sau … Đọc tiếp Du học Canada tại trường Centennial College