Du học Trung Học Phổ Thông tại Canada

Đặc điểm của chương trình THPT tại Canada: Hệ thống giáo dục THPT tại Canada chia thành 2 nhóm là công lập và tư thục : – Khối trường trung học công lập : Được quản lý trực tiếp bởi chính phủ và được tài trợ từ ngân sách nhà nước. Chương trình học do … Continue reading Du học Trung Học Phổ Thông tại Canada