Du học sinh có nên tự làm hồ sơ chứng minh tài chính không?